Výkon Jednotka Cena
zjištění stavu přípojkové skříně kus 85,00 Kč
zjištění stavu rozv.skříně do 10př. pole 100,00 Kč
zjištění stavu rozv. skříně nad 10 do 30-ti přístrojů v poli pole 170 Kč
zjištění stavu rozv. skříně nad 30 přístrojů v poli pole 245,00 Kč
zjištění stavu desky,ocep,el.rozv. jádra kus 100,00 Kč
zjištění stavu el. okruhu do 5 vývodů okruh 40,00 Kč
okruh nad 5 do 10 vývodů okruh 40,00 Kč
okruh nad 10 vývodů okruh 45,00 Kč
zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče kus 25,00 Kč
zjištění stavu přenosného světelného spotřebiče kus 20,00 Kč
zjištění stavu přímotopného spotřebiče do 10 kW kus 45,00 Kč
zjištění stavu přenosného tepelného spotřebiče kus 35,00 Kč
zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče do 10 kW kus 55,00 Kč
zjištění stavu indukčního motoru do 5 kW kus 45,00 Kč
revize elektrického přenosného nářadí třídy I. kus 65,00 Kč
revize elektrického přenosného nářadí třídy II. kus 50,00 Kč
revize elektrického přenosného nářadí třídy III. měření 45,00Kč
měření izolačního odporu vnitřního zapojení rozvaděče měření 20,00 Kč
měření izolačního odporu na okruhu do 5 vývodů měření 13,00Kč
měření izolačního odporu na okruhu nad 5 do 10 vývodů měření 15,00Kč
měření izolačního odporu okruhu z transformátoru měření 13,00Kč
měření izolačního odporu spotřebiče měření 15,00Kč
měření impedance smyčky na spotřebiči měření 15,00Kč
měření celkového zemního přechodového odporu měření 95,00Kč
měření přechod. odporu ochranného spojení nebo pospojení měření 22,00Kč
vypnutí, přezkoušení stavu, zajištění, zapnutí kus 35,00Kč
zjištění cíle neoznačeného okruhu, označení kus 30,00Kč
demontáž a montáž krytu rozvaděče kus 40,00Kč
demontáž a montáž krytu el. přístroje, spotřebiče, krabice kus 25,00Kč
zjištění stavu ochrany před bleskem svod 60,00Kč
měření zemního přechodového odporu uzemnění měření 105,00Kč
demontáž a montáž zkušební svorky uzemnění měření 60,00Kč
zjištění údajů při ceně revize do 500,- Kč % 30,00Kč
zjištění údajů při ceně revize nad 500,- ale do 2 000,- Kč % 25,00Kč
zjištění údajů při ceně revize nad 2 000,- Kč % 2,00Kč

POZNÁMKA:
– uvedené ceny jsou bez DPH
– případné vícenáklady budou vždy projednány předem se zákazníkem

Ceník elektroprací

elektropráce……………….250Kč/hodina
cestovné…………………….10Kč/kilometr