• Montáž nových elektrických zařízení a elektrických instalací
• Periodické a výchozí revize elektrických zařízení a elektrických spotřebičů
• Odstraňování závad vyplývajících z elektrických revizí
• Údržba a opravy elektrické instalace
• Periodické a výchozí revize hromosvodů
• Zajištění zpracování projektové dokumentace pro elektriku
• Technické a poradenské služby, návrh osvětlení, elektrická instalace